Конкурс за ученическо есе на тема „Моят Аристотел“

 

На 28, 11, 2016г  при тържествена церемония в Аулата на Софийски университет бяха наградени авторите на трите най-добри есета в конкурса „Моят Аристотел“.

Журито в състав: проф. Хараламби Паницидис (председател на комисията), доц. Иван Колев, доц. Герасим Петрински и доц. Николай Гочев (и четиримата от Софийски университет), определиха първите три места:

  1. Давид Костадинов от НГПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян.
  2. Георги Младенов Георгиев от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград.
  3. Тодор  Христов  от  Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Специална награда на журито получи Александра Пенева от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон гр. Варна.

Честито на спечелилите!

Списък с имената на участниците:

img_4529
Проф. Паницидис връчва награда и грамота за есето, класирано на първо място в конкурса.
img_4538
г-жа. Палмира Дaчева и Александра Пенева (носител на специалната награда на журито).
img_4532
Проф. Паницидис връчва грамота и награда на участника, класиран на второ място.
img_4518
Ученици и учители от столичните училища очакват обявяването на наградените есета.
img_4525
Доц. д-р Николай Гочев произнася тържествено слово и благодарности към участниците.
img_4520
Доц. д-р Герасим Петрински благодари на участниците.

img_4514
Проф. Хараламби Паницидис произнася тържествено слово.

 

 

 

 

 

 

 

 


Реклами